top of page

TaideART

Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo

 

Luovan talouden merkityksen korostuminen liittyy koko taloudellisen tuotannon murrokseen. Luovien alojen osaamisen, tuotteiden ja palvelujen hyödyntämisestä muilla aloilla on tullut merkittävä kilpailutekijä. Tuotteistaminen, oman taiteen esilletuominen ja toimivien toimintamallien soveltaminen vaativat taitoja, jotka eivät suoranaisesti liity taiteen tekemiseen ja luomisprosessiin. Ne tukevat taiteilijan menestystä ja ovat siksi välttämättömiä, mutta ovat taiteen ulkopuolisina taitoina kehitettävissä vasta taiteellisen perusosaamisen jälkeen. Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART) on kuuden ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jonka aikana kehitetään ja pilotoidaan taiteilijoille tuotteistamisen keinoja ja tuotemalleja yhteistyössä työelämän (mukana yrityksiä, kuntia ja yhdistyksiä) ja useiden eri taidealojen kanssa.

 

 

Työpajat

 

Hankkeessa toteutettava kehitystyö, koulutus ja pilotointi on jaettu kuuteen työpakettiin, joista kustakin vastaa yksi hankkeen osatoteuttajista:

  1. Taiteesta liiketoimintaa

  2. Taiteilijan kommunikaation välineet ja väylät

  3. Liiketoimintaosaaminen eli näin pystyn elämään toteutuksillani

  4. Digitaalinen ratkaisuosaaminen

  5. Taiteilijan uudet roolit

  6. Asiakaslähtöinen taiteellinen työ.

 

Kumppanit


Lapin ammattikorkeakoulu
Saimaan ammattikorkeakoulu
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Tampereen ammattikorkeakoulu
Yrkeshögskolan Novia

 

Projektin kesto
1.11.2015 - 31.10.2017

 

Rahoittajat

Hämeen ELY-keskus (OKM:n valtakunnallinen ESR-rahoitus)

 

 http://www.turkuamk.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hae-projekteja/taideart/

 

 

bottom of page