TOIMINTA

KORTTEERI - notkistaa ja kokeellistaa kivijalkakulttuuria 

Luo paikkoihin liittyviä uusia elämyksiä sekä merkityksiä yhdistäen kivijalkakaupat, taiteen, muotoilun, museot ja galleriat.


Tuottaa luovan alan toimijoille ja kivijalkayrittäjille työkaluja alueiden omaleimaisen kulttuuriperinnön tunnistamiseen, soveltamiseen sekä osallistavaan kaupunkikehittämiseen.


Kouluttaa paikkasidonnaisen yhteisötaiteen, kaupunki -sekä palvelumuotoilun kokemuksien kautta. Valmistaa vaihtoehtoisen kivijalkakultuurin kehittämisen mallin.

 

Kortteeri yhdistää taiteen, yleisöt, välittäjätahot sekä yrittäjät kaupunkitilassa tapahtuvien lyhytkestoisten taidetekojen ja -teosten kautta. Hankkeen tavoitteena on taiteen ja kulttuurin keinoin elävöittää pienten- ja keskisuurten  rakennemuutospaikkakuntien keskusta-alueita.

 

Kaupungeille välitilojen elävöittäminen tuottaa paikkalähtöistä tietoa ja konkreettista näyttöä taiteen mahdollisuuksista julkisessa tilassa. Rakenteita ravisteleva, kokeilupohjainen hanke synnyttää taiteen innoittamille interventioille ja uusille malleille kasvualustaa.

 

Kortteeri yhdistää ensimmäistä kertaa alan ammattikorkeakoulun, museokentän, vahvan alueellisen taidehallin ja valtakunnallisen maaseudun sivistykseen ja osaamiseen keskittyneen järjestön. 

 

Kortteeri luo malleja alueille ohjata rahoitusta välittäjätahojen kautta julkisen tilan taiteen lyhytkestoisiin projekteihin, työllistäen taiteilijoita lisäten alueen ja yritysten persoonallista,alueen vahvuuksista nousevaa vetovoimaa.

Kortteerin toteuttajia ovat kaupunkimuotoilija, yhteisötaiteilija, museot välittäjäorganisaatioina ja yleisötyön tuottajina sekä ammattikorkeakoulu, tiedon tuottajana ja jakajana edistämässä elinikäistä oppimista.

 

Hankkeen toiminta-aika on  1.8.2017 – 31.12.2019

Hankkeen aikajana_8_19.jpg